اهداف شرکت:

ـ پيشرفت و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبيعی در راستای سند چشم انداز بيست ساله توسعه
ـ استفاده از فناوری های نوين در بخش کشاورزی و منابع طبيعی (فناوری اطلاعات، سنجش از راه دور و ...)

 

 


شهرستان دماوند

شهرستان دماوند نام یکی از شهرستان‌های استان تهران در ایران است. این شهرستان با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و منطقه‌ای کوهستانی است که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر است. از میزان ۱۸۸هزار هکتار مساحت شهرستان، ۸۳ درصد جزو منابع ملی و ۱۶ درصد جزو زمینهای کشاورزی و حدود یک درصد بقیه نیز جزو حوزه شهر است. 

 

خدمات شرکت به طور کلی

مشاوره، نظارت و اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبيعی (زراعت و باغبانی، مکانيزاسيون، فضای سبز، آموزش)
اجرای فعاليتهای توليدی، توزيعی، خدماتی و بازاريابی

موضوع فعاليت شرکت

کليه فعاليت های توليدی، توزيعی، خدماتی و بازاريابی بخش کشاورزی (زراعت و باغبانی، فضای سبز، مکانيزاسيون، دامپروری، ترويج و آموزش کشاورزی و غيره) و بخش منابع طبيعی و محيط زيست

عضویت در گروه تلگرامی شرکت: https://telegram.me/joinchat/CWKgMQQ9ePVcKmycheBErg